Perşembe, Cuma Cumartesi günleri Üç Eylül Tıp Merkezinde çalışmaktayım.